Off the Record III

Elektroniska bojor? Fritt i det gränslösa landet mellan ljud, rymd och bild. Europeiskt nätverksjam med ljudaktivisterna bakom liveprogrammet john moss från Radio Orange 94.0, m.m. Live broadcast hela kvällen!

 

http://www.atalante.org/Lasso/Artikel.lasso?Id=195&Typ=Nyhet